RIVETS

  • Blind Rivet
  • Countersunk Rivet
  • Drive Rivet
  • Solid Rivets: 78° Countersunk Rivet, 90° Countersunk Rivet, 100° Countersunk Rivet, Brazier Head Rivet, Modified Brazier Head Rivet, Button Head Rivet, Flat/Nail Head Rivet, Round Head Rivet
  • Semi-Tubular Rivet
  • Full Tubular Rivet
  • Split Rivet
  • Threaded Insert & Rivet Nut
  • Universal Head Rivet